Reklamacje towarów i usług oraz zwroty towarów

Informacje o szkoleniu

Terminy szkolenia: 29.07.2022

Czas trwania: 1 dzień (5 godz.)

Forma szkolenia: ONLINE

Koszt szkolenia: 500 zł/os. + VAT (uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący

Paweł Terpiłowski - radca prawny, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy, specjalizujący się w umowach sprzedaży i podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji „VAT w branży TSL”, „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021”, autor wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor, Puls Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP. Szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT

Program szkolenia

1. Podstawy reklamacji

 1. rękojmia za wady rzeczy sprzedanej
 2. rękojmia za dzieło i za roboty budowlane
 3. gwarancja
 4. nienależyte wykonanie usługi
 5. niewykonanie usługi

2. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

 1. za jakie wady odpowiada sprzedawca (wady fizyczne i prawne)
 2. przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy
 3. kiedy sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy
 4. ile trwa rękojmia
 5. uprawnienia kupującego
 6. obowiązki sprzedawcy
 7. kiedy sprzedawca musi zwrócić cenę
 8. jaki jest termin na załatwienie reklamacji
 9. jakie koszty ponosi sprzedawca (transport, demontaż, szkoda itp.)
 10. rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami (zakup na firmę): ograniczenia, wyłączenia, dodatkowe obowiązki kupującego, uprawnienia przedsiębiorców jak konsumentów

3. Rękojmia za dzieło i za roboty budowlane

 1. za jakie wady odpowiada wykonawca
 2. przesłanki odpowiedzialności wykonawcy
 3. czy wykonawca odpowiada za materiały przekazane przez zamawiającego
 4. czy zamawiający może wpływać na wykonanie umowy przez wykonawcę
 5. czy wykonawca odpowiada za wykonanie umowy według wskazówek zamawiającego

4. Gwarancja

 1. kto odpowiada z tytułu gwarancji
 2. kto może udzielić gwarancji
 3. czy sprzedawca odpowiada zawsze z tytułu gwarancji
 4. jakie są obowiązki gwaranta
 5. jak można modyfikować gwarancję
 6. jakie koszty ponosi gwarant
 7. jaki jest termin na załatwienie reklamacji
 8. gwarancja a rękojmia – czy jedna reklamacja wyklucza drugą
 9. odnawianie się gwarancji

5. Nienależyte wykonanie usługi

 1. za jakie szkody odpowiada usługobiorca
 2. kiedy odpowiada usługobiorca
 3. związek przyczynowy między szkodą a działaniem usługobiorcy
 4. jak usługobiorca powinien naprawić szkodę

6. Niewykonanie usługi

 1. za jakie szkody odpowiada usługobiorca
 2. kiedy odpowiada usługobiorca
 3. związek przyczynowy między szkodą a działaniem usługobiorcy
 4. jak usługobiorca powinien naprawić szkodę

7. Dochodzenie roszczeń z tytułu reklamacji

 1. procedura reklamacji
 2. jak napisać reklamację
 3. jak rozpatrzyć reklamację
 4. droga sądowa
 5. jak napisać pozew
 6. jak bronić się przed pozwem
 7. dowody w postaci opinii, ekspertyz itp.

8. Zwroty towarów

 1. zwroty towarów zakupionych stacjonarnie
 2. zwroty towarów zakupionych na odległość (np. przez Internet, telefon)
 3. zwroty towarów zakupionych poza lokalem (np. na targach, na stoisku)
 4. kiedy kupujący może zwrócić towar
 5. jakie koszty zwrotu ponosi sprzedawca
 6. co jeżeli kupujący zwraca towar uszkodzony, używany
 7. zwroty towarów przez przedsiębiorców

9. Podatkowe skutki reklamacji i zwrotów

 1. faktura korygująca
 2. korekta podatku VAT
 3. korekta podatku PIT/CIT

10. Pytania i odpowiedzi

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286