• Start
 • Szkolenia
 • Podatki w branży energetyki odnawialnej – VAT, CIT, PIT z uwzględnieniem Nowego Ładu

Podatki w branży energetyki odnawialnej – VAT, CIT, PIT z uwzględnieniem Nowego Ładu

Informacje o szkoleniu

Terminy szkolenia:  06.09.2022

Czas trwania: 1 dzień (6 godz.)

Forma szkolenia: ONLINE

Koszt szkolenia: 500 zł/os. + VAT (uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący

Mateusz Cedro – Współwłaściciel Spółki Doradztwa Podatkowego, Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury
podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w najlepszych kancelariach podatkowych, doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestnik szeregu przeglądów prawnych i podatkowych wśród przedsiębiorstw z branży wydobywczej, budowlanej i produkcyjnej. Autor dokumentacji cen transferowych oraz procedur zasad rozliczania delegacji i korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego, na wskutek przeprowadzenia szeregu szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym książek, wykładowca akademicki m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Program szkolenia

1. Zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców (CIT) z uwzględnieniem specyfiki branży energetyki odnawialnej

 1. „estoński CIT” na nowo,
 2. koszty finansowania dłużnego,
 3. koszty usług niematerialnych (art. 15e),
 4. minimalny podatek dochodowy,
 5. ukryta dywidenda,
 6. podatek od przerzuconych dochodów,
 7. działalność za granicą (doprecyzowanie rezydencji podatkowej),
 8. opodatkowanie spółek holdingowych,
 9. podatkowe grupy kapitałowe (złagodzenie warunków).

2. Wspólne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych (PIT, CIT)

 1. zmiany w amortyzacji,
 2. przesyłanie ksiąg i ewidencji,
 3. podatek u źródła,
 4. płatności gotówkowe,
 5. skutki podatkowe zatrudniania „na czarno” (płatnik),
 6. zmiany w przepisach dotyczących reorganizacji podmiotów,
 7. „exit tax”
 8. zmiany w przepisach o zagranicznych jednostkach kontrolowanych.

3. Zmodyfikowane i nowe ulgi podatkowe, rozwiązania preferencyjne (PIT, CIT)

 1. zmiany w uldze B+R,
 2. jednoczesne korzystanie z IP-BOX i B+R,
 3. ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów,
 4. ulga na koszty produkcji próbnej lub wprowadzenie produktu na rynek,
 5. ulga na robotyzację,
 6. ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
 7. ulgi przy wprowadzeniu obrotu bezgotówkowego,
 8. ulga konsolidacyjna (CIT),
 9. ulga na wejście na giełdę (CIT),
 10. zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI.

4. Zmiany w przepisach o cenach transferowych (PIT, CIT)

 1. zmiany w TP-R oraz oświadczeniach,
 2. zmiany w zakresie korekty cen transferowych,
 3. zmiany w lokalnej dokumentacji,
 4. nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji.

5. Pozostałe zmiany

 1. porozumienia inwestycyjne (Ordynacja podatkowa),
 2. „estoński CIT” a przedawnienie,
 3. zmiany w zakresie przepisów dotyczących obejścia prawa podatkowego,
 4. zmiany w zakresie uprawnień KAS dotyczących tzw. „znikającego podatnika”,
 5. nabycie sprawdzające,
 6. tymczasowe zajęcie ruchomości
 7. PCC - wyłączenia przedmiotowe z opodatkowania
 8. zmiany KKS.

6. Zmiany PIT (płatnik)

 1. składka zdrowotna pracowników,
 2. ulga dla klasy średniej,
 3. kwota wolna,
 4. drugi próg podatkowy,
 5. zmiany w obowiązkach płatników,
 6. przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

7. Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców (PIT) - problematyka oskładkowania osób pełniących funkcje na podstawie aktu powołania - Jak rozwiązać problem?

8. Podatek od towarów i usług - wybrana tematyka: grupa VAT

 1. opodatkowanie transakcji finansowych,
 2. szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe,

przyjmowanie płatności bezgotówkowych, porozumienie inwestycyjne.

9. Pytania i wątpliwości - dyskusja.

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286