• Start
  • Szkolenia
  • Kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów w praktyce

Kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów w praktyce

Informacje o szkoleniu

Terminy szkolenia:  07.09.2022 r.

Czas trwania: 1 dzień (6 godz.)

Forma szkolenia: ONLINE

Koszt szkolenia: 500 zł/os. + VAT (uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący

Mateusz Cedro – Współwłaściciel Spółki Doradztwa Podatkowego, Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury
podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w najlepszych kancelariach podatkowych, doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestnik szeregu przeglądów prawnych i podatkowych wśród przedsiębiorstw z branży wydobywczej, budowlanej i produkcyjnej. Autor dokumentacji cen transferowych oraz procedur zasad rozliczania delegacji i korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego, na wskutek przeprowadzenia szeregu szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym książek, wykładowca akademicki m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Program szkolenia

1. COVID-19 a kwalifikacja kosztowa – jakie zasady i procedury przyjąć w okresie pandemii aby nie popełnić błędów przy wydatkach firmowych?

2. Kwalifikacja wydatku jako kosztów uzyskania przychodów

  1. koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami
  2. data potrącalność kosztu– aspekty praktyczne w poszczególnych branżach.

3. Korekta kosztów uzyskania przychodów – analiza przypadku na wybranych przykładach.

4. Dokumentowanie wydatku

  1. procedura weryfikacyjna
  2. zastosowanie ceny rynkowej a problematyka uzasadnienia celowości i poniesienia kosztu.

5. Mechanizmy ograniczające prawo do rozpoznania wydatku w kosztach uzyskania przychodów

6. Katalog wydatków stanowiących NKUP

7. Koszty finansowania dłużnego

8. Zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych.

9. Wierzytelności a koszty uzyskania przychodów – procedura kwalifikacji.

10. Tzw. hipotetyczne odsetki – nowy mechanizm pozwalający na rozpoznanie KUP.

11. Kary umowne, odszkodowania i świadczeniaKary umowne, odszkodowania i świadczeniapotransakcyjne jako koszty uzyskania przychodów.

12. Świadczenia na rzecz pracowników w kataloguŚwiadczenia na rzecz pracowników w katalogukosztów uzyskania przychodów: wyjazdyintegracyjne, paczki świąteczne, nagrodyjubileuszowe – analiza wybranych przypadków i ichkwalifikacja podatkowa.

13. Akcje reklamowe i marketingowe – jak zrealizowaćAkcje reklamowe i marketingowe – jak zrealizowaćkonkurs, sprzedaż premiową, sponsoring czy loterięaby wydatki stanowiły koszty uzyskaniaprzychodów?

14. Podróże służbowe w kwalifikacji kosztowej – jakiePodróże służbowe w kwalifikacji kosztowej – jakiewydatki związane z delegacjami krajowymi izagranicznymi stanowią koszty uzyskaniaprzychodów?

15. Kompleksowa analiza najnowszych stanowiskorganów i sądów w zakresie KUP.

16. Pytania i wątpliwości – dyskusja.

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286