• Start
 • Szkolenia
 • Ceny transferowe – zmiany w świetle Polskiego Ładu oraz transakcje rajowe

Ceny transferowe – zmiany w świetle Polskiego Ładu oraz transakcje rajowe

Informacje o szkoleniu

Terminy szkolenia:  08.08.2022 r.

Czas trwania: 1 dzień (5,5 godz.)

Forma szkolenia: ONLINE

Koszt szkolenia: 500 zł/os. + VAT (uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący

Katarzyna Musialska - Dyrektor Działu Cen Transferowych Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k. Prawnik, doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo. Od 2006 r. zawodowo związana z podatkami. Doświadczenie początkowo zdobywała w organie administracji skarbowej, od 2015 r. w doradztwie podatkowym. Współautorka publikacji o tematyce cen transferowych, uczestnik Grupy nr 9 Forum Cen Transferowych.

Program szkolenia

I. Aktualny katalog źródeł prawa w zakresie cen transferowych

II. Podmioty powiązane

1. Zasady ustalania powiązań

 1. omówienie źródeł relacji powiązań - podstawy teoretyczne
 2. praktyczne przykłady weryfikacji powiązań

2. Zmiany od 1.01.2022 - relacje powiązań w spółkach osobowych

3. Jak dochować należytą staranność w zakresie weryfikacji powiązań?

III. Zasada ceny rynkowej, transakcja kontrolowana

IV. Obowiązki dokumentacyjne

1. Zmiany od 1.01.2022

 1. terminy dokumentacyjne/ informacyjne,
 2. sposób ustalania wartości transakcji kontrolowanej,
 3. zwolnienia dokumentacyjne
 4. przepisy przejściowe – kiedy stosować nowe przepisy?

2. Elementy dokumentacji cen transferowych

 1. Lokalna dokumentacja cen transferowych
 2. Grupowa dokumentacja cen transferowych

3. Sankcje karnoskarbowe za niedochowanie obowiązków dokumentacyjnych

V. Raportowanie cen transferowych

1. Informacja TPR (zakres informacji)

2. Oświadczenie o cenach transferowych

3. Praktyczne aspekty składania informacji TPR (podpisywanie deklaracji, właściwość organu)

4. Sankcje karnoskarbowe za niedochowanie obowiązków informacyjnych

VI. Pozostałe zmiany wprowadzone od 1.01.2022

1. Korekta cen transferowych

2. Mechanizm safe harbour

 1. Usługi finansowe
 2. Usługi o niskiej wartości dodanej

VII. Transakcje rajowe - obowiązki w zakresie transakcji z podmiotami niepowiązanymi

1. Bezpośrednie transakcje rajowe

2. Pośrednie transakcje rajowe

3. Domniemanie, należyta staranność

4. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286