Raportowanie schematów podatkowych

Informacje o szkoleniu

Terminy szkolenia: 11.08.2022

Czas trwania: 1 dzień (5 godz./5,5 godz.)

Forma szkolenia: ONLINE

Koszt szkolenia: 500 zł/os. + VAT (uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący

Anna Kiersnowska – Drzewiecka - Dyrektor Działu Podatków Bezpośrednich Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k. Prawnik, doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wieloletni współpracownik podmiotów trudniących się doradztwem podatkowym. W codziennej praktyce zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii i doradzaniem kluczowym klientom, a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi współpracowników. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej i współautorka publikacji książkowych. Doświadczony wykładowca zagadnień podatkowych. Specjalizuje się głównie w podatkach dochodowych.

Program szkolenia

I. Pojęcie schematu podatkowego

 1. Wprowadzenie do tematu. Czym są schematy podatkowe? Jaki jest cel regulacji?
 2. Podstawa prawna. Ordynacja podatkowa. Dyrektywa. Objaśnienia MDR.
 3. Definicje ustawowe (promotor, korzystający wspomagający)
 4. Rozróżnienie schematów podatkowych. Schematy podatkowe transgraniczne, inne niż transgraniczne. Schematy standaryzowane.
 5. Określenie obowiązku raportowania.
 6. Kwalifikowany korzystający – schemat transgraniczny a schemat „krajowy”.
 7. Schemat podatkowy a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

II. Przesłanki wystąpienia schematu podatkowego. Aspekt praktyczny. Przykłady

 1. Kryterium głównej korzyści. Alternatywna droga postępowania.
 2. Ogólne cechy rozpoznawcze. Szczególne cechy rozpoznawcze. Inne szczególne cechy rozpoznawcze. Przykłady schematów dla poszczególnych cech rozpoznawczych.
 3. Preferencje podatkowe wynikające z ustaw podatkowych a schemat.
 4. Czynności wyłączone z obowiązku raportowania.

III. Obowiązki informacyjne

 1. Formularze MDR - na kim spoczywa obowiązek i w jakim terminie?
 2. Współpraca przedsiębiorcy z radcą prawnym/ adwokatem/doradcą podatkowym. Zatrudnienie takich osób a wpływ na ich rolę w schemacie.
 3. Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania.
 4. Pracownicy merytoryczni zatrudnieni w przedsiębiorstwie.
 5. Działania retrospektywne.
 6. Wpływ pandemii Covid-19 na terminy raportowania.
 7. MDR- 1 – informacja o schemacie podatkowym.
 8. MDR–2 zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego.
 9. MDR–3 informacja korzystającego o schemacie podatkowym.
 10. MDR–4 kwartalna informacja o standaryzowanym schemacie podatkowym.
 11. NSP - numer schematu podatkowego.
 12. Obowiązki promotora, korzystającego, wspomagającego.
 13. Treść informacji o schemacie podatkowym.

IV. Procedura wewnętrzna

 1. Na kim spoczywa obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznej?
 2. Obowiązkowa treść procedury wewnętrznej.
 3. Sankcje administracyjne.

V. Zagadnienia szczegółowe

 1. Praktyczne informacje i wskazówki do wypełniania informacji MDR-1 i MDR-3 oraz zawiadomienia MDR
 2. Uzupełnienie złożonej informacji.
 3. Raje podatkowe i jurysdykcje niechętne współpracy.
 4. Szczególne przypadki schematów podatkowych. Przykłady z praktyki. Omówienie trudności z nimi związanych.
 5. Sankcje karne skarbowe.

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286