• Start
 • Szkolenia
 • Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian 2022. Należyta staranność płatnika. Wypłaty powyżej 2 mln zł.

Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian 2022. Należyta staranność płatnika. Wypłaty powyżej 2 mln zł.

Informacje o szkoleniu

Terminy szkolenia: 30.06.2022

Czas trwania: 1 dzień (5 godz./5,5 godz.)

Forma szkolenia: ONLINE

Koszt szkolenia: 500 zł/os. + VAT (uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący

Anna Kiersnowska – Drzewiecka - Dyrektor Działu Podatków Bezpośrednich Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k. Prawnik, doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wieloletni współpracownik podmiotów trudniących się doradztwem podatkowym. W codziennej praktyce zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii i doradzaniem kluczowym klientom, a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi współpracowników. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej i współautorka publikacji książkowych. Doświadczony wykładowca zagadnień podatkowych. Specjalizuje się głównie w podatkach dochodowych.

Program szkolenia

I. Podatek u źródła. Wprowadzenie i przypomnienie podstawowych zasad

 1. Charakter podatku. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.
 2. Rola płatnika w poborze podatku u źródła. Zadania. Odpowiedzialność.
 3. Techniczne zasady poboru podatku: kurs waluty, moment poboru podatku, właściwy urząd.
 4. Metody unikania podwójnego opodatkowania. Praktyczne rozumienie.
 5. Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Protokoły zmieniające. Konwencja MLI.

II. Certyfikat rezydencji

 1. Czym jest certyfikat rezydencji i jakie powinien zawierać informacje?
 2. Forma dokumentu. Termin ważności.
 3. Certyfikaty rezydencji w czasie pandemii COVID-19.
 4. Nowość - certyfikat rezydencji w kopii niezależnie od charakteru i kwoty wypłat
 5. Analiza na przykładach.

III. Praktyczne informacje związane z podatkiem u źródła

 1. Podstawowe pojęcia związane z podatkiem u źródła (ustawy podatkowe i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).
 2. Jak rozumieć umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 3. Jak szukać w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania rozwiązań konkretnych przypadków?
 4. Forma prawna kontrahenta i jej skutki w podatku u źródła.
 5. Kontrahent nierezydent będący osobą fizyczną
 6. Treść umowy z kontrahentem i jej wpływ na obowiązki w zakresie podatku u źródła.
 7. Przegląd interpretacji indywidulanych i orzecznictwa w kluczowych zagadnieniach. Aktualne tendencje orzecznicze.

IV. Płatnik podatku u źródła i jego ryzyko i odpowiedzialność

 1. Czym jest należyta staranność w poborze podatku u źródła? Zmiana od 2022 r.
 2. Należyta staranność w świetle projektu objaśnień oraz stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych.
 3. Rzeczywisty właściciel i rzeczywista działalność. Rozbudowana definicja. Zmiany od 2022.
 4. Centrum usług wspólnych, podmioty holdingowe a rzeczywisty właściciel.
 5. Jak potwierdzać status rzeczywistego właściciela?

V. Nowe zasady poboru podatku u źródła. Zmiany od 2022 r. Koniec z odraczaniem przepisów

 1. Limit 2 mln wypłat w ciągu roku. Zmieniony zakres podmiotowy i przedmiotowy od 2022 r.
 2. Oświadczenia płatnika.
 3. Opinia o stosowaniu preferencji. Nowy zakres opinii od 2022 r.
 4. Zwrot podatku – zasady składania wniosku.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów.
 6. Przemodelowany mechanizm WHT refund – omówienie na przykładach.

VI. Szczególne przypadki usług

 1. Użytkowanie urządzenia przemysłowego – umowy o podobnym charakterze.
 2. Nowe spojrzenie na urządzenia przemysłowe.
 3. Znak towarowy, know-how, licencje.
 4. Programy komputerowe – stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.
 5. Prawa autorskie.
 6. Audyty jakościowe, certyfikacyjne, atesty.
 7. Zagraniczny zakład podatnika.
 8. Usługi nabywane od nierezydenta prowadzącego zagraniczny zakład.
 9. Odsetki
 10. Bazy danych. Bazy klientów.
 11. Usługi niematerialne.
 12. Umowy mieszane.

VII. Pozostałe zagadnienia

 1. Analiza wybranych przypadków.
 2. Formularze podatkowe: IFT-1/ IFT-2, PIT-8AR, CIT-10

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286